Salmon là gì ?

Nghe tên gọi Salmon, chắc hẳn chúng ta sẽ khó hiểu rằng Samon là gì ? cá gì mà tên là Salmon sao ngộ vậy ? trên thực tế thì đây là tên của một loại cá mà hầu hết chúng ta đều biết đó chính là cá hồi, cái tên salmon chính là họ theo tên quốc tế của loài cá này, bất ngờ chưa. Đặc trưng sống của loài này cũng rất khác biệt chúng sinh ra tại vùng nước ngọt, sau đó di cư ra biển và đến mùa sinh sản thì quay lại nước lợ để sinh sản.

Read More